mandag 20. desember 2010

Ingeborg Staberg er vinner av Bjørn Ness' inspirasjonspris 2010

Årets Bjørn Ness inspirasjonspris går til Ingeborg Staberg fra Mosvik. Begrunnelsen for tildelingen er Stabergs store og ekte miljøengasjement som hun har vist gjennom en årrekke.
Ingeborg Staberg fikk overrakt inspirasjonsprisen av Fylkesmann Inge Ryan den 24. mars på Stiklestad kulturelle senter. Prisen som er opprettet av styringsgruppa til Grønt Flagg-prosjektet i Nord-Trøndelag, deles ut hvert år under Fylkesmannens miljøvernkonferanse.


Bjørn Ness’ inspirasjonspris
Bjørn Ness var en av pådriverne som startet opp prosjektet Grønt Flagg i Nord-Trøndelag. Bjørn Ness viste svært stort engasjement i forhold til Grønt Flagg og annet miljøarbeid, og inspirerte mange rundt seg. Bjørn Ness døde i 2006.

Inspirasjonsprisen tildeles enkeltpersoner eller institusjoner som direkte eller indirekte deltar i prosjektet, eller som har vist engasjement og/eller gjort en viktig innsats for miljøarbeid. Kandidaten(e) må ha utmerket seg i forhold til miljøarbeid, dvs. vist ansvar, engasjement, nytenkning, kreativitet og positivitet i forhold til temaet.

Prisen består av et diplom og et verk av glasskunstner Åshild Karevoll. Tidligere vinnere av prisen er Narve Berg fra Sandvollan skole (2008) og Ann Gregersen fra Hunn skole (2009).

Begrunnelse for årets tildeling
Ingeborg Staberg har gjennom en årrekke vist et stort og ekte miljøengasjement. Gjennom jobben som lærer i grunnskolen i Mosvik, har hun i flere tiår formidlet et bredt og helhetlig engasjement i miljøsaker. Kunnskap om naturen og det biologiske mangfoldet henger sammen med å ta vare på og pleie naturen omkring oss. Matauk og overføring av tradisjoner knyttet til matlaging, settes i sammenheng med økologisk matvareproduksjon, kortreist mat og dyrevelferd. Helse og friluftsliv er også viktige ingredienser i hennes totale miljøsyn. Dette var en del av hennes elevers pensum før både det ble internasjonale klimakonferanser og før Brundtlandskommisjonen.

I tillegg til jobben som lærer, startet hun opp med Åpen Gård-virksomhet i Mosvik. Denne arenaen har hun til fulle nyttet for å både formidle tradisjonskunnskap, la barn og unge delta i praktisk gårdsarbeid og sette miljøvern ut i praksis. Saltvikberg gård er også den eneste gården som har grønt flagg.

Ingeborg er i dag pensjonist, men tar fortsatt i mot elever på Åpen Gård-besøk. Hun fremstår som et helstøpt og ekte miljø-menneske som gjennom dette engasjementet formidler viktige verdier og holdninger til den oppvoksende slekt.