onsdag 2. januar 2013

Kartongkampen 2012/2013!

Takk til alle som har vært med på kartongkampen 2012/2013!
OG VINNERNE ER:
Skole/bhg
Kubber pr barn/elev
Premie
Gravvik oppvekstsenter, barnehagen
50 kubber
Kr 3000,-
Vik-Bessaker skole
26,3 kubber
Kr 3 000,-
Mære skole
Trukket ut
Kr 1 000,-
Snåsa bhg
Trukket ut
Kr 1 000,-


Totalt har 14 skoler/barnehager vært med, med til sammen 762 barn.
De har samlet til sammen 2 476 kartongkubber, det vil si 17 332 drikkekartonger.
Bra jobba!
 Fortsetter dere å levere inn kartongkubber til avfallsselskapet - OG SKRIVER NAVN PÅ KUBBENE - er dere med i trekningene om 10 000,- og 100 000,- kroner 4 ganger i året.