Kontakt


Grønt Flagg i Nord-Trøndelag


Irene Vannebo, Prosjektleder. Postadr. Barlia, 7863 Overhalla, Mob.nr 41 61 39 33
Margareth Halle, Styreleder, Fylkesmannens oppvekst- og utdanningsavdeling.