Hva er Grønt Flagg

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for skoler og barnehager. Ordningen er et pedagogisk verktøy i samsvar med læreplanen/rammeplanen for skoler/barnehager, og KDs strategi for utdanning for en bærekraftig utvikling. 

Grønt Flagg (eng: Eco-Schools) er et initiativ fra den internasjonale organisasjonen FEE (Foundation for Environmental Education). Målet er å få miljøspørsmål og -tema inn i undervisninga og skolehverdagen for å gjøre barn mer miljøbevisste. Mer enn 40.000 skoler og barnehager fra 59 land deltar. FEE Norway (www.fee.no) eier og driver programmet i Norge. I Norge deltar omlag 1 000 skoler og barnehager, med 150 000 barn og unge i 17 fylker og 96 kommuner.

Deltakelse i Grønt Flagg innebærer at skoleelever og ansatte skal jobbe kontinuerlig med miljøtema. Det er et stort poeng at elevene selv skal være gjennomgående involverte i arbeidet, både med tanke på beslutninger, planlegging og gjennomføring. Det trenger ikke å innebære nye temaer eller fag i skolen, men tilrettelegger og synliggjør undervisningen innenfor realfag, natur og miljø på en måte som skaper økt tverrfaglig engasjement blant elever og lærere.

Hvordan bli sertifisert?

For å bli sertifisert må Grønt Flagg-kriteriene tilfredsstilles.

I korte trekk foregår det slik: Skoler og barnehager registrerer seg hos Grønt Flagg, og jobber med selvvalgte tema innenfor miljø og helse. Når dette arbeidet har pågått i minst 6 måneder, kan de søke om miljøsertifisering. Dersom søknaden godkjennes, får de tilsendt et flagg med Grønt Flagg-logoen, som kan heises i flaggstanga og vaie som et symbol på deres engasjement. (for den som ikke har flaggstang fins det balkong-flagg)

For å beholde flagget må de søke om resertifisering hvert år, ved å vise til at de har videreutviklet startprosjektet sitt eller begynt med et nytt prosjekt.

Les mer her om søknadsprosessen, kriterier og sertifisering

Hvorfor Grønt Flagg?

  • Flagget gir elevene og andre deltakere et synlig bevis på at skolen/barnehagen gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og at den har prioritert miljøet i både undervisning og daglig drift.
  • Flagget er et internasjonalt symbol. Deltakelsen åpner mulighet for direkte samarbeid med andre skoler/barnehager i Norge og internasjonalt.

Grønt Flagg i Nord-Trøndelag

Med ca 50 vaiende, grønne flagg i 2012, er Nord-Trøndelag et av landets desidert største Grønt Flagg-fylker. Hvis resten av landet hadde hatt samme engasjement i holdningsskapende miljøarbeid i sine skoler og barnehager, skulle det vært over 1.800 grønne flagg i Norge når befolkningsgrunnlaget legges til grunn. Det er ca 800 sertifiserte deltakere i Norge.

Grønt Flagg i Nord-Trøndelag er organisert som et prosjekt, men har nå eksistert i over 10 år.

Visjon:  Grønt Flagg for ei bedre framtid!

Målgruppe: skoler og barnehager i Nord-Trøndelag, samt Bindal, Osen og Roan.

Hovedmålsetting: å øke miljøfokuset i skolene og barnehagene


Eiere av prosjektet

Innherred Renovasjon (IR)
Nord-Trøndelag E-verk (NTE)
Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA)
Steinkjer kommune
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Prosjektleder


En prosjektleder (20-30 % stilling) skal være pådriver, rådgiver og koordinator for prosjektet, herunder sørge for nettverksarbeid (hjemmeside og e-post), bistå med informasjon, arrangering av oppstartssamling og temadag, kampanjer m.m. gjennom skoleåret.


Styringsgruppen for prosjektet Grønt Flagg i Nord-Trøndelag:

Irene Vannebo, Prosjektleder. Postadr. Barlia, 7863 Overhalla, Mob.nr 41 61 39 33
Margareth Halle, Styreleder, Fylkesmannens Oppvekst og Utdanningsavd.

Bård Ole Sandnes, Midtre Namdal Avfallsselskap.
Øyfrid Knudsen, Innherred Renovasjon.
Kyrre Kvistad, Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
John Olav Skjesol, Steinkjer kommune.