søndag 19. desember 2010

Ann Gregersen er vinner av Bjørn Ness' inspirasjonspris 2009

Ann Gregersen, sekretær og SFO-leder ved Hunn skole.

Ann Gregersen har ivret for gode holdninger til miljø og fornuftig ressursbruk gjennom flere typer kanaler og gjennom mange år.

"Gjennom sin tilstedeværelse og sine holdninger er det lettere for oss andre på skolen å bidra på miljøområdet. Hun har gjennom utforming av forslag til planverk og praktisk arbeid gjort det lettere for oss andre å ta vare på miljøet. Hun er uten tvil et grønt "fyrtårn" som bidrar positivt. Miljøet og oss andre trenger nettopp slike personer for å vise vei i en tid der miljøet er presset fra mange kanter."

Det ble laget en egen informasjonsfilm om Grønt flagg på Hunn skole der ”vår person” hadde en sentral rolle. Filmen viser hvordan hun med et enkelt budskap og med enkle midler klarer å inspirere både voksne og barn - miljølære er langt mer enn tørr teori!

Aktiviteter spesielt knyttet til Ann Gregersen:

  • Som aktiv politiker har hun frontet miljøriktige tanker både lokalt, på fylkes-nivå og nasjonalt.
  • Hjemme i hagen sin har hun en dam, der hun passer godt på de salamandrene som bor der.
  • Hun har hatt en blomsterbutikk der hun produserte flotte oppsatser, med ferske varer kombinert med "det hun fant ute i naturen".
  • Hun komposterer hjemme og på arbeid, og deler sine kunnskaper ved å holde kurs i Namdalen.
  • Hun er den naturlige kontaktpersonen for Grønt Flagg ved Hunn skole.