søndag 19. desember 2010

Narve Berg er vinner av Bjørn Ness' inspirasjonspris 2008

Narve Berg, lærer ved Sandvollan skole.

Narve Berg er en foregangsmann innenfor naturkunnskap og miljøvern i skolen. Han har utmerket seg med sine sterke kunnskaper om og evne til å ferdes i naturen. Denne kunnskapen har han delt med elever og ansatte, siden tidlig på 80-tallet som lærer ved Sandvollan skole. Mange av de naturorienterte undervisningsoppleggene skolen kjører i dag er innført eller videreutviklet av Berg. Han har gjennom sin væremåte og sin evne til å gå foran som et godt eksempel hatt en enorm betydning for skolens elever, og ikke minst også som inspirator for sine medkolleger.

Aktiviteter spesielt knyttet til Narve Berg:

  • Venåstjønna-prosjektet
  • Mørkeløype
  • Leirskole ved fjorden i egen regi
  • Innføring av trimløype og fast trimaktivitet hver dag for skoleelevene