tirsdag 22. februar 2011

Undervisningspakker om klima og energi

Grønt Flagg har nå et gratis undervisningstilbud til alle skoler og barnehager i fylket. Undervisningspakkene går på tema klima og energi.
Ta kontakt med prosjektleder og avtal tid hvis deres skole vil ha besøk!

Vi har besøkt mange skoler, blant andre 7. klasse ved Grong barne- og ungdomsskole Temaet var da forbruk og livsstil. Her kan du se innslaget fra MidtNytt 12. januar 2011.