onsdag 1. juni 2011

MOBIL-LOMMER

Fra Grong barne- og ungdomsskole kommer en ide om å lage et veggteppe med samme antall lommer på som det er elever i klassen. Lommene er baklommer fra dongrybukser, og de brukes til å legge mobilene i når elevene kommer inn i klasserommet. Det bør være navn på lommene.
Lurt!