onsdag 1. juni 2011

Bjørn Ness inspirasjonspris 2011

Fylkesmann Inge Ryan delte under 10-årsjubileet til Grønt Flagg i Nord-Trøndelag ut inspirasjonsprisen til en meget verdig vinner, Anne Lise Arntsen.

Anne Lise har i mange år vært en positiv pådriver og inspirator for Grønt Flagg-arbeidet ved Nærøysundet skole. Det er spesielt hennes evner til å involvere ungene i miljøarbeidet som er særegent for henne. Anne Lise har skapt et grønt engasjement i elevgruppa og gitt ungene miljøansvar som hun har fulgt opp på en unik måte.

Anne Lise har arbeidet mye med uteskole-pedagogikk og i den forbindelse har hun vært hovedarkitekten bak turområdet Fagervollen. Dette turområdet ligger i gangavstand fra skolen og er mye brukt i undervisningssammenheng.
Nærøysundet skole har eget drivhus med kjøkkenhage. Anne Lise har vært pådriver for innkjøp og organiserer driften av drivhuset slik at alle elevene og deres familier blir involvert. Takket være Anne Lise er det er grønne planter over hele skolens område, noe som har betydning for det estetiske inntrykket av skolen og for trivselen forøvrig.

Anne Lise startet en miljøstasjon ved skolen med både papirsortering, matsortering, glass-sortering og metallsortering. Matavfallet blir kompostert og senere brukt i kjøkkenhagen. Hun følger meget aktiv opp de elevene som har ansvar på miljøstasjonen og alle elevene på skolen får god kunnskap i søppelsortering, takket være Anne Lise sitt engasjement.

Prisen tildeles Anne Lise for hennes store miljøengasjement og hennes spesielle evner til å inspirere og involvere ungene i miljøprosjekter. Dette har skapt et godt grunnlag for videre miljøengasjement til den kommende generasjon.