søndag 4. mars 2012

Bjørn Ness inspirasjonspris for 2012

På Mære skole vaiet det grønneste av Nord- Trøndelags ca 50 vaiende grønne flagg.
Nina Austmo Wågan, som er Mære skoles Grønt Flagg koordinator, ble tildelt Bjørn Ness inspirasjonspris for 2012.

Margareth Halle, Nina Austmo Wågan og Irene Vannebo
Inspirasjonsprisen tildeles enkeltpersoner eller institusjoner som direkte eller indirekte deltar i prosjektet Grønt Flagg og som har gjort en viktig innsats for miljøet.
Prisen ble delt ut av Margareth Halle, rådgiver på Oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og leder av styringsgruppen for Grønt Flagg sammen med prosjektleder for Grønt Flagg Irene Vannebo

Nina Austmo Wågan er alltid flink til å bidra med tips til aktiviteter som omhandler miljø på Mære skole, hun er ivrig og dyktig til å formidle budskapet om og alltid tenke miljø i det skolen foretar seg.
 Hun har koordinert skolens miljøråd, sørget for miljøregler på alle trinn, for skolens miljøregler og arrangert hele skolens miljøuke.  Nina Austmo Wågan har bidratt til tiltak som har kommet inn på skolens årshjul for miljøarbeid som blant annet innebærer at elevene sørger for vaktordning på skolens miljøtorg, at skolens miljøpris deles ut til den klassen som holder klasserom og garderobe renest og mest ryddig, klassenes innsamling og levering av plastsøppel til resirkulering og tema om miljø på småtrinnet.
En overrasket, glad og inspirerende prisvinner kunne fortelle rektorer og skoleansvarlige, under utdelingen som fant sted hos Fylkesmannen på Statens Hus, om et arbeid hun opplever som viktig og inspirerende når hun ser hvor fort elevene lærer gode holdninger og å ta ansvar for å ivareta miljøet. Nina Austmo Wågan kom med oppfordring til andre skoler om å bli Grønt Flagg skoler fordi det er engasjerende for både elever og voksne. Og fordi det er kunnskap og interesse hos elevene. De er lette å få med på enkle tiltak som ivaretar miljøet som skaper gode holdninger.

Prosjektet Grønt Flagg har som hovedmålsetting å øke miljøfokuset i skolene og barnehagene ved å forebygge og forhindre uhensiktsmessig miljøatferd. Det vil si bidra til gode holdninger og lære barna til å ta ansvar og ivareta miljøet.

Grønt Flagg i Nord-Trøndelag


Adressa 6.mars 2012