søndag 4. mars 2012

Stopp motoren-aksjon

Barnehagen ved Gravvik oppvekstsenter hadde i februar en aksjon utenfor butikken hvor de oppfordret kundene til å stoppe motoren.

Miljødetektivene gikk på med stort mot og ga beskjed om at motorene måtte stoppes.
De har også gitt foreldrene beskjed i klartekst under bringing og henting at motorene må stoppes.

Elin Eiternes
Gravvik oppvekstsenter - Barnehagen