torsdag 26. januar 2012

Prosjektrapport fra Tusseskogen barnehage

Her er et eksempel på hvordan man kan skrive en god rapport, og hvordan man kan involvere små barn.

Vi har fått lov av Tusseskogen barnehage til å videreformidle denne.

Eksempel på rapport