onsdag 7. november 2012

Energi-opplegget "Ida og Markus"


Grønn Barneby har utarbeidet et energiopplegg rettet mot barnehager, men som også 1.-4. trinn bruker. Samarbeidspartnere har vært Vitensenteret, pedagoger i Sætra barnehage og Møllebakken barnehage. Vi fikk midler fra Fremtidensbyer til å utvikle dette og det er blitt meget godt mottatt ute i barnehagene. Resultatet ble en koffert som innholder en bordflippover A3 format  med 17 aktiviteter innen energi og en lærerveiledning. Vi  har tilpasset dette i en webutgave til  bruk nasjonalt –alle kommuner kan ta det i bruk.

Engelsk – webversjon.

Det blir spennende og artig å kunne bidra i dette store nettverket som omfatter 11 millioner barn og unge i hele verden!


Med vennlig hilsen
Anne Grethe Glørstad
prosjektleder Grønn Barneby
tlf.: 952 63408