torsdag 10. oktober 2013

Bjørn Ness inspirasjonspris 2013

Prisen for 2013 ble vunnet av Gunn Brønseth, som jobber på barnehagen ved Bergsmo oppvekstsenter.

Gunn har bl.a. vært pådriver for samisk tema på oppvekstsenteret, og her er begrunnelse fra rektor for at hun burde få prisen:

"Ved Bergsmo oppvekstsenter har vi hatt tema: «Utforsking og bevaring av den sørsamiske kulturen.» Her har det vært jobbet meget godt fra både barnehage og skole. En person som jeg vil trekke fram i dette arbeidet er Gunn Brønseth. Hun har sittet i en gruppe som var ansvarlig for dette prosjektet inneværende år. Hun har vært en viktig pådriver for å få satt dette på planen. I dette prosjektet har de blant annet: lagd samisk mat, laga en stor lekerein, akt på reinskinn, besøkt den sørsamiske barnehagen, sett på sørsamisk barneteaterforestilling, lagd samiske smykker, kasta lasso, feira samefolkets dag, lært oss noen sørsamiske ord og ei barneregle, sunget sørsamiske barnesanger og mere.

Gunn har i stor grad tatt stort ansvar for gjennomføringen av dette, og har laget en flott prosjektrapport der alle aktivitetene blir godt dokumentert. Hun har satt seg godt inn i stoffet og presentert dette for barna på en imponerende måte. I prosjektperioden hadde vi en gutt som er sørsamisk og alle de andre barna fikk en fin innblikk i hans «verden».

Ennå hører vi barn her ved skolen og barnehagen som går og teller på samisk eller som synger en samisk sang, så dette arbeidet tror jeg virkelig har satt spor etter seg."


Prisvinner Gunn Brønseth flankert av Irene Vannebo og Margareth Halle.

Andre tema oppvekstsenteret har arbeidet med er:
2002/2003; Energi/ energibruk 2003/2004; Energi  2004/ 2005; Fugler i nærmiljøet 2005/2006; 2006/2007; Spor og sportegn2007/2008; Søppel  2008/2009: Kompostering2009/2010; 2010/2011;Sklett- Føinem – Leirelva 2011/2012; Utforsking og bevaring av den sørsamiske kulturen2012/2013; Kildesortering