mandag 9. mars 2015

Nettverkssamling 15. april 2015

15. april blir det nettverkssamling for Grønt Flagg-deltakere. Det blir samme dag for både skoler og barnehager, da dette er et tema som passer godt å være sammen om.

Temaet er friluftsliv, og vi har vært så heldige å få Tor-Egil Bagøien, fra lærerutdanninga ved HINT Levanger, til å ta seg av både teoretisk og praktisk del.

Noe vil foregå ute og noe inne, så kle dere etter været!

Del 1, teoridel: Om friluftsliv og uteaktivitet i nærmiljøet

Det foregår på Statens Hus, Steinkjer

Del 2, praktisk del, foregår ute

-naturleik
-enkel tilrettelegging av natur

-friluftslivsaktiviteter i skole og barnehage

Velkomne skal dere være!
Påmelding til irene.vannebo@mna.no eller
tlf 41 61 39 33 innen 10. april