tirsdag 2. juni 2015

Verdens miljødag 5. juni

Verdens miljødag er blitt markert hvert år siden 1972, da den ble etablert av FN.
Her er hva miljøagentene sier om miljødagen:

Vi vil bruke dagen til å fortelle de som bestemmer, og alle andre, om Grunnlovens § 112.
Dette er din, min og naturens lov.

grunnlovens § 112 står det at alle har rett til en sunn og mangfoldig natur, og at vi må bruke naturens ressurser fornuftig. Det er de som bestemmer som har ansvar for at vi som er barn nå får et like bra klima og en like fin natur i fremtiden som det vi har i dag.

Miljøagentene tror mange ikke vet dette, også de som bestemmer. Derfor skal mange miljøagenter over hele landet fortelle om § 112 på verdens miljødag 5. juni.

Hvert år er over 100 land med på å markere verdens miljødag. Da forteller vi om lure ting vi kan gjøre for å beskytte naturen og jorden vår.

"Dere som styrer nå kan ikke bare tenke på nåtiden, dere må tenke framover"

- miljøagent Kaja (12 år)

Grønt Flagg i Nord-Trøndelag oppfordrer våre deltakere til å legge inn i sine årsplaner at de skal markere dagen på en eller annen måte.