lørdag 15. august 2015

Bjørn Ness' inspirasjonspris 2015

I 2015 gikk prisen til 

Anne Berit og Ole Einar Ness, VerdalAnne Berit jobber som lærer ved Ness oppvekstsenter. Hun har siden 2001 drevet «Gården som pedagogisk ressurs» heime på gården Ness Østre, sammen med sin mann og gårdbruker Ole Einar Ness.

De har innredet stabburet på gården til baserom, med langbord, kjøkkenkrok og alt som trengs for å skape et godt fysisk læringsmiljø. Inventaret er brukte møbler som har vært på gården gjennom generasjoner.

Her starter de uteskoledagene med å tilby elevene havregrøt til frokost. Grauten lages av melk fra egen produksjon, og for elevene er det stor stas å få drikke melka nærmest direkte fra tanken.

Undervisninga i naturfag, samfunnsfag og kroppsøving er lagt til denne dagen for disse årstrinna. De lærer og erfarer tett på naturen, dyra og årstidenes variasjoner. Teori og praksis går hand i hand, elevene “lærer ved å gjøre”.

Anne Berit og Ole Einar legger ned et formidabelt arbeid med å lære elevene å sette pris på naturen, lære om dens mekanismer og hvordan vi tar vare på den. Dette er nok en av de beste investeringer i miljøarbeid vi kan gjøre!

Barna er med på fjøsstell hver morgen, og når det gjelder grønnsaker og korn er elevene med på hele prosessen på veien fra jord til bord.

Bjørn Ness var selv med å starte opp samarbeidet mellom Ness oppvekstsenter og Anne Berit og Ole Einar for 15 år siden, og opp gjennom årene har en rekke barn fått gleden av å oppleve dette unike miljøarbeidet gjennom Gården Som Pedagogisk Ressurs.

Ness oppvekstsenter er stolt over å kunne tilby elevene våre slikt tilbud som Anne Berit og Ole Einar driver på gården sin Ness Østre!