tirsdag 27. oktober 2015

Kreativ gjenbrukssamling

 Nettverkssamlinga høsten 2015

foregikk på ReOdor kreativt gjenbruksverksted på Inderøy. ReOdor er del av vekstbedriften Flyndra, og målet er bl.a. å

- tilby nyskapende aktivitet for alle aldersgrupper
- øke bevisstheten omkring miljø og forbruk og derved redusere avfallsmengden
- være en arena for holdningsskapede miljøarbeid
- være et "materialmekka" for dem som trenger det


Reggio_Emilia-filosofien ligger til grunn for arbeidet. De ønsker å vise at verdiløst materiale, eller som en av deltakerne på kurset kalte det VERDIFULLT MATERIALE , kan bli noe vakkert, fascinerende og meningsfylt. Det er viktig å tenke på at man ikke skal skape søppel, så man bør samle inn avfall det er litt hold i, og kanskje tenke at man kan jobbe uten lim/tape, slik at tingene kan demonteres og materialene brukes til noe nytt etterpå.For å få volum i skulpturen sin valgte ei gruppe å blåse opp plastposer som de knytte fast på sidene. Det ga skulpturen et artig preg!
Anne Kathrine Oxaal og Lisbeth Bragstad, Flyndra, ledet oss gjennom dagen, og fortalte om hvordan de arbeider.
Noen skoler og barnehager bruker tilbudet, men det er mulighet for mange flere å benytte seg av det. Man kan enten bruke tilbudet ved å ta med barn/elever dit, eller ved å dra dit og hente materialer man har bruk for. På sikt kan det være mulighet for at materialer kan bli kjørt ut til dem som trenger dem også, for eksempel hvis man skal ha prosjekter der det er behov for spesielle materialer.
ReOdor samler inn materialer fra bl.a. Innherred renovasjon, lokale bedrifter og byggefirmaer.

Gjennom å bruke så mange forskjelling materialer som det er anledning til her  økes materialkunnskapen, man lærer forskjellige teknikker, og ikke minst er det flott at både barn og unge lærer å bruke varierte typer verktøy.

Det er fint å jobbe med temaer over tid,f.eks.:
- mønster
- skulptur
- eventyr
- lys. Hvis man ønsker seg et lysbord kan man få det ved å stable 2-3 bildekk oppå hverandre, legge     ei lampe oppi, og ei glassplate oppå der igjen. Pass på at det ikke blir for varmt!

Utstillinger er fin avslutning på prosjektene!


Vi fikk tre praktiske oppgaver i løpet av dagen, alle gruppeoppgaver, "team-buliding", som også egner seg for barn:

1. Å lage mønster av gjenbruksmaterialer. Her kom samarbeid og kommunikasjon veldig godt fram,       da det viste seg at det var mange forskjellige måter å forstå oppgaven på!
2. Lage fantasidyr i plast, (skulptur) uten  å bruke lim.
3. Å lage et tablå fra et eventyr, og fortelle eventyret etterpå.

 Oppgave 3, tablå fra et eventyr: 
Jonas Lauvsnes Heir og hans gruppe laget gryte av to bildekk, og Rødhette fikk en flott motorsykkel laget av diverse plastmaterialer.

Hans utgave av eventyret om Rødhette var en smule forskjellig fra det opprinnelige, og egner seg ikke så godt her.......Hvordan jobbe med temaet gjenbruk i skole/barnehage:
Man kan enten alliere seg med lokale bedrifter, eller man kan be barna ta med seg materiell hjemmefra, for eksempel masse rød plast fram mot et juleprosjekt, eller gult stoff til påske.
I stedet for å kjøpe julepapir kan man kankje lage det selv, ved å tegne/male på tegneruller eller på baksida av brukt papir (f.eks flipoverpapir)
Båndene i gamle musikkkassetter eller VHS-filmer er det mange anvendelsesmuligheter for, så mye som kastes er av stor verdi!
Sandvollan barnehage hadde samlet inn lyspærer, som de laget flotte julekuler av.

Det er lurt at barna får rammer å jobbe ut fra, f,eks lag et dyr, et ansikt, kroppen sin e.l.

Noen skoler har redesign som valgfag, og der er det uante muligheter!


- En ide var å et helt golv med makulert papir, og så la barna leike i det. Det blir nesten som å "hoppe i høyet"
- Hardplast gir giftige avgasser, men myk plast kan brukes til å legge over f.eks. en bolle og varme det med varmepistol til man  får den formen man ønsker.
- En annen oppgave kan være å lage et glad-ansikt, som så skal gjøres om til et sorg-ansikt etterpå, med de samme materialene.
- Ved å bruke gjenbruksmaterialer blir elevene mindre opptatt av  å lage det samme som naboen, da materialene er så forskjellige
- Det er flott å bruke gjenbruksmaterialer til å få inn tanker om bærekraftig utvikling hos barna.
- Det er også viktig å ha et utvalg av materialer å jobbe ut fra, men enkelte ganger kan den voksne plukke ut 3-4 materialer som de skal jobbe med.
- Hvis det er mulighet for å ha materialene på eget rom er nok det aller best.
- Mønsteroppgaver er fine matteoppgaver
- Gjenbruksmaterialer  egner seg veldig godt for samarbeid mellom barn og voksne.

Vi fikk i oppgave å lage en skulptur av plast. Her er Kvitulf, sønn av Blekkulf, klar til å rydde opp etter oss. 
Det var litt utfordrende å ikke bruke lim, så vi måtte snu skulpturen opp ned i forhold til det vi egentlig tenkte, for å få den til å stå.
 Altså måtte vi hele tida finne nye løsninger på utfordringer som oppsto.
ž
  inkluderende