onsdag 2. januar 2013

Prosjektrapport sørsamisk kultur

PROSJEKTRAPPORT
Tema:
Utforsking og bevaring av den sørsamiske kulturen

Deltakere: Skolen: 1. og 2. klasse, 7 elever og 2 voksne
Barnehagen: Hovedsakelig Furuklubben som er skolestarterne, 9 barn og
 2 voksne. De andre barna, 0-5 år, er også deltakere i noen av målene.
Miljørådet(godkjente handlingsplanen).

Handlingsplan:
1.      Bli kjent med den sørsamiske kulturen
2.      Lære oss noen viktige sørsamiske ord
3.      Følge reinens vandring
4.      Lære oss noen samiske leiker
5.      Sørsamisk kunsthåndverk for barn finnes det?
6.      Samisk fortellerkunst

Les hele rapporten fra Bergsmo Oppvekstsenter her:
Prosjektrapport 2012