onsdag 17. april 2013

Grønt til alle måltider

Mat og måltid bør inn i barnehagens års-og virksomhetsplaner.

Kilde:
Opplysningskontoret for frukt og grønt, Fylkesmannen i Nord-Trøndelg og TrønderAvisa 

Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt
Handlingsplanen for bedre kosthold i befolkningen viser også til at det er viktig å sørge for at barnehagepersonell har god kompetanse om mat og måltider, og at det legges til rette for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid lokalt.

Grønt Flagg i Nord -Trøndelag i samarbeid med Fylkesmannen inviterte til matlagingskurs for barnehageansatte i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt.

35 barnehageansatte lot seg inspirere til å ta i bruk frukt og grønt til alle måltidene i barnehagen. Se vedlagt artikkelen  fra Trønder Avisa.
Les mer her: Artikkel i Trønderavisa

De fleste barn spiser flere av dagens måltid i barnehagen. Måltidet i barnehagen utgjør en betraktelig del av det totale kostholdet.
Allerede i barnehagen må barn lære å ta gode og bevisste valg med hensyn til eget liv og egen helse. Å legge til rette for gode måltider og et sunt mat- og drikketilbud i barnehagen er derfor viktig. Det bidrar til at barna på en naturlig måte og i fellesskap med andre får gode muligheter til å etablere et helsefremmende og godt kosthold som de tar med seg videre i livet.

Mat og måltider har en sentral plass i barnehagens praktiske og pedagogiske hverdag. Lov om barnehager viser til at barnehager skal legge opp virksomheten slik at den fremmer barnas helse og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger vekt på god organisering av dagen slik at både ro, fysisk aktivitet og måltider ivaretas.
Barnehagen skal bidra til at barn tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold. Måltidene en viktig læringsarena for utvikling av sosial kompetanse og kulturforståelse, men også egnet for å lære å like mange forskjellige matvarer og hva som er et sunt og variert kosthold.

Utfordringene ved måltidene i barnehagen er hovedsaklig knyttet til det som tilbys av mat og drikke. Måltidene skal sikre nødvendig mat og drikke til dagens aktiviteter, men i et videre perspektiv skal de også legge grunnlaget for gode kostvaner.

Oversikt deltakere barnehager i Nord-Trøndelag