mandag 3. november 2014

Foreslå kandidat til årets vinner av Bjørn Ness Inspirasjonspris 2015.

Bjørn Ness var en av pådriverne som startet opp prosjektet Grønt Flagg i Nord-Trøndelag året 2000. Bjørn Ness viste stort engasjement i forhold til Grønt Flagg, og inspirerte mange rundt seg. Bjørn Ness døde i 2006, og da opprettet Grønt Flagg en inspirasjonspris i hans navn.

Inspirasjonsprisen tildeles enkeltpersoner eller institusjoner som direkte eller indirekte deltar i prosjektet, eller som har vist engasjement og/eller gjort en viktig innsats for miljøarbeid.

Aktuelle kandidater til prisen foreslås av deltagere i prosjektet. Kandidaten(e) må ha utmerket seg i forhold til miljøarbeid, dvs. vist ansvar, engasjement, nytenkning, kreativitet og positivitet i forhold til temaet.”

Kjenner du til noen på din skole/barnehage eller i ditt nærområde som fortjener en oppmerksomhet for sin viktige innsats for Grønt Flagg spesielt, eller miljøarbeid generelt? Prisen er et diplom og et vakkert glassfat laget av Åshild Karevoll på Levanger.

Nå har du muligheten til å stemme inn dine kandidater til Bjørn Ness` Inspira­sjonspris 2015!

Skriv ned noen ord som forklarer hvorfor hun eller han er aktuell, og send inn til prosjektleder, eller bare ring og si fra, innen 15. januar 2015.Tidligere prisvinnere er:

2008: Narve Berg, Sandvollan skole
2009: Ann Gregersen, Hunn skole
2010: Ingeborg Staberg, Saltvikberg Åpen gård
2011: Anne Lise Arntsen, Nærøysundet skole
2012: Nina Austmo Wågan, Mære skole
2013: Gunn Brønseth, Bergsmo oppvekstsenter, barnehagen
2014: Vangstunet barnehage, Namdalseid

Send inn ditt forslag til irene.vannebo@mna.no, eller ring 41 61 39 33, innen 15. januar 2015.