fredag 7. november 2014

Aktivitet skole/barnehageåret 2013 – 2014 Grønt Flagg i Nord-Trøndelag

Nye deltakere i Grønt Flagg

Abelvær oppvekstsenter har registrert seg som ny deltaker, og etter kommunalt vedtak er nå samtlige kommunale barnehager i Levanger registrert. Gratulerer med storstilt satsing i Levanger!

Undervisningspakker

I 2012 fikk vi 180 000,- kroner fra Gjensidige-stiftelsen, øremerka “søppelsirkus”. Sirkuset startet opp vinteren 2013. Midlene er nå brukt opp, men alle som har bestilt sirkus får likevel besøk. Totalt har 28 skoler og 68 barnehager fått besøk, med fra en til 6 forestillinger pr skole/barnehage. Det vil si at vi har nådd flere tusen barn og lærere med dette opplegget. Vi fokuserer på noe av det vi kan gjøre selv for å ta vare på jorda vår, som gjenbruk, sortering av avfall og ikke minst å utnytte de ressursene vi har.

Bjørn Ness` inspirasjonspris

Bjørn Ness`inspirasjonspris tildeles enkeltpersoner eller institusjoner som direkte eller indirekte deltar i prosjektet, eller som har vist engasjement og/eller gjort en viktig innsats for miljøet på annet vis.

I 2014 gikk prisen til Vangstunet barnehage for deres mangeårige innsats innen Grønt Flagg. De har implementert Grønt Flagg-arbeidet i hverdagen på en måte som gjør at det blir en naturlig del av den daglige jobben.

Gratulerer Vangstunet!

Husk: Vi ønsker også forslag til vinner av neste års Bjørn Ness-pris!

Aktivitet 2013/14

  • Nettverkssamlinger skole. Tema høst-13: Samisk kultur ved Anne Lise og Sigbjørn Dunfjeld. Tema vår -14:Fugler, ved Magne Husby, HINT.
  • Nettverkssamlinger barnehage, tema høst -13: Erfaringsutveksling ved Aud Eli Kristoffersen, Fylkesmannen. Tema vår -14: Sunn mat i barnehagen ved Rune Sandø, folkehelsekoordinator/fiskesprellkokk.
  • Duppeditt-aksjon. Kun 7 deltakere. Vi fikk 5 pc-er til premier fra El-retur.
  • Redesign-konkurransen er blitt en årlig aktivitet, og vi får inn mange fine bilder av kreative ting barna har laget. Dette året har vi hatt 15 deltakere, noen med mange forskjellige produkter hver.
  • Rusken-aksjonen (rydde søppel i nærmiljøet) hade 26 påmeldte, og engasjerte veldig mange.
  • I 2013/14 har bare noen få skoler fått besøk med undervisningsopplegg rundt klima/energi/forbruk/livsstil, fordi fokuset har vært på “søppelsirkus” for de to eldste gruppene i barnehagene og 1. og 2. klasse på skolene (på små skoler har også 3. og 4. trinn vært med på det). Interessen for dette har vært meget stor, og tilbakemeldingene gode. For året 2014/15 er det bestemt at kun Grønt Flagg-deltakere får besøk.
  • Våren 2013 deltok Grønt Flagg på naturmangfold-dagen som Statens Naturoppsyn arrangerte i Namsos, og våren -14 på Overhalla barne- og ungdomsskole.
  • Politikerne i 10 av fylkets kommuner har fått mail med oppfordring om å legge til rette for Grønt Flagg i sine kommuner. Dette vil bli fulgt opp høsten -14. Anne Grete Glørstad FEE og prosjektleder fikk besøke driftskomiteen i Levanger kommune, og det var nok det som førte til at alle deres kommunale barnehager nå er registrert.

Nye flagg 

Mange plages med at flagg blir fort utslitt. Da kan det være lurt å gjøre som Nærøysundet skole, å spikre flagget opp på veggen, eller som Fosslia skole, å få laget et i metall. Robert Skrede, Fosslia skole, kan kontaktes mht metallskilt.


Styringsgruppa

Styringsgruppa består av:
Fylkesmannens Oppvekst- og utdanningsavdeling - Leder: Margareth Halle,
NordTrøndelag Fylkeskommune - Kyrre Kvistad
MNA - Bård Ole Sandnes 
Innherred Renovasjon - Øyfrid Knudsen 
Steinkjer kommune renovasjon - Ester Stølan (erstattes høsten -14 av John Olav Skjesol 
NTE - Torild Kristine Lundereng

Prosjektleder - Irene Vannebo